הינך נמצא כאן

דף הבית

Activities

Since 2007 and until today the Organization operates a community center in Segev Shalom
for children who are blind and 30 children come from Segev Shalom and the surrounding areas.
These children enjoy a national project, which is a yearly visit to the safari zoo in Ramat Gan. This project is sponsored by "the Bridge of Light" organization. Boys between 12 and 14 years old and girls from 11 to 13 participate with their families, along with soldiers who volunteer to help and volunteers who act as escorts. More than 50 families were involved in the trip.

אנגלית

               כתובת: ביה"ס "אל נור" שגב שלום

               מען למכתבים: ת.ד. 509 באר שבע, מיקוד  

               דוא"ל :  nur191246@gmail.com

               טלפון- 050-2296772,  050-6223182,  050-6223013, 8574528 - 08

               פקס-  077-5447029, 8690241 - 08