הינך נמצא כאן

דף הבית

תרומות

עמותת "נור" הינה עמותה בראשית דרכה שחרטה על דגלה לשקם את אוכלוסיית העיוורים הבדואים בנגב .
משום היותה בראשית דרכה היא זקוקה למשאבם כספיים ואחרים על מנת לממש ולקדם את מטרותיה.
העמותה מפעילה שירותים בשיתוף ובסיוע משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.אך אין זה סוד שהתקציבים הממלכתיים הינם מדודים
וממוקדי מטרה ואינם מאפשרים פיתוח מגוון של שירותים שלהם נזקקת האוכלוסיה.
אשר על כן פונה העמותה ומבקשת מהציבור לסייע הן בהתנדבות בעשייה והן במשאבים.

חשבון הבנק של העמותה הוא:
בנק: פועלים באר שבע
בנק מס 12 סניף מס' 770
חשבון 670679

לעמותה טופס ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2014
כל תרומה תתקבל בברכה ותשלח קבלה לכל תורם

עברית

               כתובת: ביה"ס "אל נור" שגב שלום

               מען למכתבים: ת.ד. 509 באר שבע, מיקוד  

               דוא"ל :  nur191246@gmail.com

               טלפון- 050-2296772,  050-6223182,  050-6223013, 8574528 - 08

               פקס-  077-5447029, 8690241 - 08